POSK vision – en kyrka som styrs enbart av de mest aktiva

Hur ser den kyrkopolitiska gruppen POSK på demokratin och medlemskapet i Svenska kyrkan? Frågan måste ställas med tanke på hur POSK beskriver sin demokratisyn i sitt lokala program för Svenska kyrkan i Västerås. Där skriver POSK att kyrkans beslutsfattare ska ”företräda församlingar”. POSK skriver även att ”valda ledamöter ska ha församlingsförankring och kunskaper om församlingslivet”….

Läs mer

En folkkyrka som är nära och öppen på riktigt

För oss socialdemokrater är alla människors lika värde och lika rätt en grundläggande värdering. Vi vill ha en folkkyrka som är nära och öppen på riktigt, en folkkyrka där alla är värdefulla och välkomna när de kommer oavsett hur ofta man än deltar i kyrkans verksamheter. Det skriver Jörgen Eklund, Britt Sandström, Britas Lennart Eriksson och Görel Korkman – S-aktiva i Svenska kyrkan Västerås, i en debattartikel.

Läs mer

Kyrkovalet är viktigt – glöm inte att rösta!

Kyrkan gör skillnad och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare till många människor i vårt land och en stor skogsägare. Det är därför viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt. Kyrkovalet i september handlar om vad vi vill att Svenska kyrkan ska vara. Socialdemokratin har sedan partiet…

Läs mer

Rösta i kyrkovalet – för allas lika värde och rätt!

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde – rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!…

Läs mer

Tre prioriteringar för ett starkare Västerås

Vi socialdemokrater kommer att lägga all kraft på tre områden för ett
starkare samhälle och ett starkare Västerås fram till valet nästa år. Det
handlar om en likvärdig skola för alla barn och ungdomar. Ökad kvalitet i
äldreomsorgen och ett tryggare Västerås för alla oss som bor här.
Coronapandemin har visat oss hur viktig den kommunala välfärden är men också vilka utmaningar och problem som vi behöver ta tag i

Läs mer
facebook Twitter Email