S i Region Västmanland

Sedan valet 2018 leder Socialdemokraterna Region Västmanland, det som tidigare var Landstinget Västmanland, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Region Västmanland ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken samt de regionala utvecklingsfrågorna. Det är tre viktiga ansvarsområden som många medborgare berörs av dagligen. Vi socialdemokrater arbetar för att sjukvård och kollektivtrafik ska vara tillgängliga och hålla god kvalitet. Vård efter behov är för oss socialdemokrater utgångspunkten i synen på vården.

Mandatfördelning

S: 27

L: 6

C: 5

facebook Twitter Email