Skolval 2022

För dig som skall rösta i Skolvalet 2022 kan vi Socialdemokrater i Västerås erbjuda ett brett program för den kommande mandatperioden. Nedan presenterar vi ett antal ”one liners” tagna ur vårt Idé politiska program 2022-2026.

Det finns länkar till vårt valprograms fokusområde. Du kan även läsa programmet i sin helhet. Har din nyfikenhet ökat finns en länk till Socialdemokraternas politik från A-ö.

Det är vår förhoppning att du som deltagare i Skolvalet och kanske som förstagångsväljare skall hitta den information som medför att du kan göra din valdebut väl förberedd som medveten medborgare. Vi hoppas att du här skall hitta den information som övertygar dig om att Socialdemokraterna är det Framstidsparti som kommer att ge dig ett innehållsrikt liv.

Oneliners från Idépolitiska programmet.

Västerås, fantastisk stad.

Starkare Västerås med mer resurser till skolan och välfärden.

Här skall alla kunna leva ett gott liv, oavsett ålder.

Stabil tillväxt av näringslivet är bra och leder till ökade skatteintäkter. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på möjligheterna som detta ger.

Vi socialdemokrater står för allas lika värde och rätt.

En viktig nyckel till ett gott liv är möjligheten till egen försörjning och bostad.

Klimatet – vårt ansvar.

Självklart ska såväl miljön som barnen vistas i och maten de äter vara giftfri.

Mälarenergi ska höja investeringstakten i dagvatten- och avloppsnätet för att Mälaren skall må bättre.

Skapa incitament för att minska antalet förbränningsmotorer och övergå mer till eldrivna fordon, kollektivtrafik, gång och cykel.

Grunden för en hållbar kommun läggs i byggandet av den.

Utbildning är nyckeln till ett bättre liv.

Grunden till goda förutsättningar för ett liv med stora möjligheter läggs redan i grundskolan.

Skolorna skall få medel och resurser efter behov.

Alla skall klara att komma in på nationellt program eller gå ut i jobb.

Erbjuda personlig mentor till barn som riskerar att inte klara gymnasiet

Krav på tillgång till praktikplatser vid upphandling av entreprenader.

För oss Socialdemokrater är ett livslångt lärande viktigt och vi vill därför öka satsningar på vuxenutbildning.

Fördubbla stöd till studentkåren som ett led i att utveckla en aktiv studentstad.

Vi socialdemokrater kommer alltid kämpa för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att skapa en framtid och möta sina drömmar.

Västerås, den trygga staden.

Vi socialdemokrater kommer på ett tydligt sätt satsa på både brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Vi socialdemokrater ser idrottsrörelsen, kulturföreningar och övriga delar av civilsamhället som en del av det förebyggandet arbetet.

Krafttag mot den ökande efterfrågan på narkotika.

En värdig ålderdom

Alla har rätt att leva ett innehållsrikt och meningsfullt liv oavsett ålder.

Bort med minutstyrning, denna skall ersättas med samplanering i dialog med de äldre.

I vårt Västerås skall äldre kunna fortsätta att leva ett aktivt liv i det område de bor.

facebook Twitter Email