Visar alla poster med taggen:Kyrkoval

Kyrkovalet: POSK borde svara om kyrkovalets sakfrågor

23 augusti svarade vi på en debattartikel i VLT 17 augusti av POSK Anders Brunnstedt, Falun. 26 augusti fick vi lite överraskande ett genmäle från POSK i Västerås istället för från Anders Brunnstedt. I vår replik till Anders Brunnstedt efterlyste vi en sakdebatt om kyrkopolitiken. Vi ställde också tre konkreta frågor som vi hoppades få…

Läs mer

Kyrkovalet: Vilka mål vill POSK ha?

21 augusti redovisade POSK sin kyrkopolitik i en debattartikel i VLT. Där kan man se att det finns vissa likheter med det som vi i S förde fram i VLT 17 augusti. Men det finns inslag i POSK-artikeln som behöver kommenteras. POSK påstår att den nuvarande majoriteten i Västerås pastorat – S, Borgerligt alternativ, Centerpartiet,…

Läs mer

Kyrkovalet: Ett politiskt parti har tydlig värdegrund

REPLIK. I kyrkovalstider möts vi av upprepad kritik från partipolitiskt obundna nomineringsgrupper, mot att grupper med partipolitisk värdegrund deltar i kyrkovalet. Jag upplever detta som direkt stötande. Efter 25 år som förtroendevald i Svenska kyrkan, bytte jag efter moget övervägande engagemanget i en obunden grupp mot ett etablerat parti med politisk värdegrund. Jag har aldrig…

Läs mer

Kyrkovalet: En öppen folkkyrka där alla är välkomna

Söndagen den 17 september är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar över 16 år i möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Alla grupper som vill kan ställa upp i kyrkovalet. Vi socialdemokrater ställer upp med våra välkända grundläggande värderingar som bygger på att alla människor har lika värde. Kyrkovalet är ett kyrkopolitiskt vägval. Precis som andra val handlar det om värderingar. Vilka frågor är viktiga och vilka värderingar ska gälla för Svenska kyrkan åren framöver? Kyrkan…

Läs mer
facebook Twitter Email