Visar alla poster med taggen:Svenska kyrkan

Kyrkovalet: En öppen folkkyrka där alla är välkomna

Söndagen den 17 september är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar över 16 år i möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Alla grupper som vill kan ställa upp i kyrkovalet. Vi socialdemokrater ställer upp med våra välkända grundläggande värderingar som bygger på att alla människor har lika värde. Kyrkovalet är ett kyrkopolitiskt vägval. Precis som andra val handlar det om värderingar. Vilka frågor är viktiga och vilka värderingar ska gälla för Svenska kyrkan åren framöver? Kyrkan…

Läs mer
facebook Twitter Email