Vår politik 1

Vi socialdemokrater vill bygga framtidens Västerås. Vår politik ska därför ta sin utgångspunkt i barns och ungas villkor.

Jobben och skolan är våra viktigaste frågor.  Vår kraft ska vara inriktad på att möta ett växande Västerås där fler är i arbete, där vår gemensamma  kunskap växer genom ett bättre lärande och där vi gemensamt utvecklar vår välfärd.

Vi vill bygga ett Västerås där alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro, där vi i samarbete löser utmaningar och skapar en positiv utveckling, där vi stärker attraktiviteten och bygger den trygga tillgängliga staden.

Vi vill bygga den hållbara staden där inkomstskillnaderna minskar, ekologiskt tänkande står i fokus och där staden har en stabil ekonomi.

Socialdemokraterna är representerade på samtliga politiska nivåer i Sverige. Vi styr på samtliga politiska nivåer i olika samarbeten med andra partier

Socialdemokraterna i Västerås Stad.

Socialdemokraterna i Region Västmanland.

Socialdemokraterna från Västmanland i Riksdagen.

Socialdemokraterna i Västerås i Svenska kyrkan.

Läs mer om vad vi tycker:

Lokalt material.

Vår politik A-Ö.

facebook Twitter Email