Vår styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerås har sedan årsmötet i mars 2021 följande sammansättning:

Anna Nikula, ordförande
anna.nikula@socialdemokraterna.se 

Kjell Henriksson, kassör

Joakim Borg, facklig ledare

Djeila Ahundzada, ledamot

Anny Bustos Teljebäck, ledamot

Jakop Yildiz, ledamot

Lena Söderberg, ledamot

Jonas Berglind, ledamot

Linnéa Birgersson, ledamot

Ann-Christine Björkman, ersättare

Abdullahi Abukar Muddei, ersättare

Jonas Cronert, ersättare

facebook Twitter Email