Våra talespersoner

Laget inför valet består av ett antal talespersoner. Med Staffan Janson som lagledare.

Lär känna Staffan via den intervju som publicerats i Västerås Tidning.

Hallå där, Ann-Loise Östling Molin! Du är utsedd som talesperson för Västerås Arbetarekommun inför valet 2022 med fokus på områdena förebyggande och kultur.

Vilka politiska frågor skulle du dessutom vilja fokusera på under kommande mandatperiod.

Jag har sedan jag fick frågan första gången 1998, önskat att få jobba med kulturfrågor. De frågorna är samhällskittet och därför så viktiga. Jag har under två mandatperioder suttit i Västmanlands teaters styrelse, vilket har varit mycket trevligt. Inom kulturnämnden finns ett nära band med föreningslivet i Västerås och där skulle jag vilja fördjupa mitt engagemang i. Vi har stora utmaningar framför oss och det förebyggande arbetet kommer att behöva utvecklas så att vi möter dessa utmaningar, och vi behöver göra det tillsammans, inom myndigheter mellan myndigheter men framförallt tillsammans med alla kloka människor i vårt rika föreningsliv.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag har sedan 2014 fått förtroendet att vara kommunalråd på heltid och mitt ansvarsområde är socialtjänsten IFN. Jag har dock en fast tjänst i Västerås stad inom skolverksamheterna, som jag är tjänstledig ifrån. Jag har jobbat många år inom barnomsorg och skola, grundsärskolan. Jag är utbildad beteendevetare. När jag jobbade just inom skolan så var politiken mitt fritidsintresse, numera har jag inte så mycket fritid, så jag tänker att jag måste hitta ett nytt intresse att koppla av med. Jag läser många böcker och går förstås på en del teater.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Oj det var så länge sedan. Jag blev värvad när jag var ledamot i Tillberga grannskapsservice styrelse och blev aktiv medlem 1998. Eftersom min pappa hade förtroendeuppdrag inom partiet, har jag haft politiken vid köksborden redan som liten. Det jag tycker är finast med vårt parti är alla människors lika värde, det är min starkaste värdegrund och därför jag blev socialdemokrat.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Av samma anledning som vid alla val förstås …. men i den alltmer otrygga värld vi lever i, är våra socialdemokratiska värderingar så oerhört viktiga. Vi ser ett alltmer segregerat samhälle och där frodas utanförskap och hopplöshet. Vi socialdemokrater har redskapen att se människors behov och svaren på ett tryggt samhälle. En god utbildningsnivå för alla, lära hela livet för att kunna utvecklas och arbeta för att försörja sig och sin familj. En aktiv och god fritid skapar ett mervärde för människor som också sätter en guldkant på livet. Inga konstigheter. Det människor behöver, helt enkelt. Vi har klarat att skapa ett tryggt och stabilt samhälle tidigare och behöver göra det igen, utifrån behoven som finns i dagens Västerås och i Sverige.

Hallå där, Majid Ibrahim Ibrahim. Du är utsedd som talesperson för Västerås Arbetarekommun inför valet 2022 med fokus på integration, migration samt arbetsmarknad.

Integration, migration samt arbetsmarknad är tre områden som jag brinner för samt som jag har erfarenhet av. Det är tre mycket viktiga områden. Det områden som Västerås och sverige kan ha mycket nytta av om man lyckas.

Arbetsmarknaden skriker efter människor och vi har idag människor som går hemma utan arbete. För att vi ska lyckas med integrationen, behöver fler komma ut i arbete. Vi måste rusta våra nyanlända på olika sätt för att de ska kunna ta jobbet som finns på arbetsmarknaden.

Migration: migrationen är viktigt för oss som land. Vi måste värna asylrätten och vara solidariska med människor som flyr krig och elände.

Vilka politiska frågor skulle du dessutom vilja fokusera på under kommande mandatperiod.

Frågor som jag skulle vilja fokusera på är att Västerås inte ska ha några utsatta områden, att västerås ska vara ett integratinsnav, där alla känner framtidstro. Jag kommer även fokusera på jobben. Alla som kan arbeta, ska arbeta. Det är min utgångspunkt. Vi ska även se till att vi får till enklare utbildningar för våra invånare som saknar gymnasiekompetens samt för de som är långt ifrån arbetsmarknaden.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag heter Madjid Ibrahim Ibrahim och är 31 år gammal. 2011 tog jag studenten och fick jobb som snickare. 2015 bestämde jag mig för att studera vidare på högskolan, då jag tyckte att det fanns för många oseriösa aktörer inom den branschen. Jag tog steget och studerade samhällsvetenskapligaprogrammet på Högskolan Dalarna. 2018 blev jag klar med utbildningen och innehar titel fil kand i statsvetenskap. Jag började arbeta som socialsekreterare 2018 och gör det fram tills idag. .

På fritiden umgås jag med familjen och styrketränar på gym.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag blev medlem 2016 för att jag insåg vikten av att engagera sig i politiken för att vara med och påverka min framtid. Jag insåg även vikten av att bevara den socialdemokratiska välfärdsmodellen som går ut på ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. För mig som är född i ett annat land, som präglas av korruption, stora klasskillnader och låga skatter, vet att samhälle som präglas av stora klasskillnader är misslyckade samhällen.

Jag gick med i partiet digitalt via hemsidan och sedan fick ett samtal från arbetarkommunsordförande.  

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Jag tycker att man ska rösta på socialdemokraterna, för att det är det enda partiet som vågar ta ansvar. Det är det partiet som har lösningar på våra aktuella samhälls problem och utmaningar. Det är det parti som utgår utifrån Frihet, Solidaritet och jämlikhet. Socialdemokraterna är den vuxne i den svenska politiken, som stabilt utan populism handskas med våra problem och utmaningar.

Hallå där, Jonas Cronert Du är utsedd som talesperson för Västerås Arbetarekommun inför valet 2022 med fokus på samhällsbyggnadsfrågor och idrott.

Vilka politiska frågor skulle du dessutom vilja fokusera på under kommande mandatperiod.

Omställningen till ett hållbart och jämställt Västerås. Öka tryggheten, prioritera skolan och säkerställa en kvalitativ äldreomsorg. 

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Född och uppvuxen i Västerås. Ägnar mig på min fritid åt friluftsliv, träning och försvarsmakten.

Är envis, strategisk och snabb i tanken. Ger mig inte förän jag nått målen!

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Gick med i partiet för att jag inte var nöjd med samhällsutvecklingen. Tyckte och tycker att samhället kan bli bättre och är övertygad att receptet för det är Socialdemokrati.

Vi kan så mycket bättre!

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

För att de bästa samhällena håller ihop. Och för att möta framtiden måste vi hålla ihop. Verkligheten är vare sig enkel eller går att lösa genom en reform utan det krävs en helhet. Och den erbjuder Socialdemokraterna. 

Hallå där, Solveig Nilsson! Du är utsedd som talesperson för Västerås Arbetarekommun inför valet 2022.

Jag har milö/klimat som mitt område. Mitt intresse för en hållbar miljö har växt de senaste åren. Det är viktigt vilken politik vi har för att få en hållbar framtid för kommande generationer.

Vilka politiska frågor skulle du dessutom vilja fokusera på under kommande mandatperiod.

Jag vill fokusera på hur vi kan utveckla kollektivtrafiken, så att ännu fler väljer att tex åka buss/tåg till arbetet i stället för att ta egna bilen. Jag vill även att vi intensifierar vårt arbete med Mälarens vatten, så det håller en bra kvalitet, det är vårt dricksvatten! Vi har även ett stort arbete framför oss, att ställa om till en fossilfri stad.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är en föreningsmänniska som gillar att vara med och påverka. När jag vill koppla av så tar jag gärna en sväng med min motorcykel (en Big Dog chopper) eller tar på mig vandrarkängorna och packar ryggsäcken för en stund i naturen. Som nybliven farmor kommer jag bla att få återupptäcka lekparker, badstränder och läsa godnattsagor.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag blev medlem och aktivt engagerad i början av 90-talet, mina barn var små och jag var arbetslös. Jag engagerade mig i frågan om barnens rättigheter att få gå i förskolan trots att en förälder är arbetslös.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Jag tycker att s politik står upp för människan och vårt klimat, vi vill ha ett hållbart Västerås.
S satsar på skolan och våra barn som är vår framtid, vi vill ha ett levande Västerås.
S har även en bra och hållbar stadsplanering i en stad som växer, vi vill ha ett tryggt Västerås.
S prioriterar äldreomsorgen, det är viktigt med hög kvalitet i omsorgen, vi vill ha ett värdigt Västerås.

Hallå där, Thomas Karlsson! Du är utsedd som talesperson för Västerås Arbetarekommun inför valet 2022.

Jag är talesperson för äldreomsorg och övrig omsorg. Jag har tidigare lagt mitt engagemang på samhällsbyggnadsfrågor och kommunala bolag men anser att omsorgsfrågorna är minst lika viktiga och blev därför glad när jag fick möjligheten att bli talesperson för dessa områden.

Vilka politiska frågor skulle du dessutom vilja fokusera på under kommande mandatperiod.

Vi behöver förbättra arbetsvillkoren för personalen, dels genom fler som jobbar inom äldreomsorgen, dels med kompetensutveckling. Sedan behöver vi ge våra äldre och omsorgstagare större möjlighet att kunna vara med och bestämma vilka insatser de vill ha.

Förutom möjlighet till kompetensutveckling ser jag personalens möjligheter att lära sig svenska som viktigt, detta tror jag kommer vara till glädje både för individen själv och för de äldre och andra personer de möter i sitt arbete.

Att hitta en ny arbetsmodell inom hemtjänsten där vi går från minutstyrning till ramtid i syfte att få bort den stress som nu finns och ge möjlighet till ”en spontan pratstund” ser jag som viktig och tror är något som både personalen och de äldre önskar.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är 57 år, sambo med Lena och vi har två utflugna barn. Jag är uppvuxen i Karlshamn men flyttade till Västerås och började på ASEA när jag var klar med utbildning och militärtjänstgöring i mitten av 80-talet. Efter att bott lång tid i villa på Gryta så flyttade vi för tre år sedan till lägenhet på Öster Mälarstrand och här trivs vi riktigt bra.

Har jobbat över 35 år i järnvägsbranschen, just nu som konsult med eget företag. På fritiden tycker jag om att ut och vandra, hittills har det bara blivit dagsetapper men jag har inhandlat både ryggsäck, tält, sovsäck och underlag så min första vandring med övernattning kan ske när som helst.

Politiskt sitter jag som förtroendevald i kommunfullmäktige och i styrelsen för Mälarhamnar AB och inom Svenska kyrkan sitter jag i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet. Inom partiet är jag även del av styrelsen för Gryta S-förening. Utöver detta sitter jag med i styrelsen för Västerås Stadsmission.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Min pappa jobbade på bondgård och mamma jobbade deltid inom omsorgen efter att varit hemmafru tills vi fyra syskon passerat lågstadiet, detta innebar att vi levde under knappa förhållanden. Vi hade dock alltid mat på bordet, jag hade hela och rena kläder, vi åkte på tältsemester en vecka varje sommar. Jag fick lära mig att ekonomi är att hushålla med det man har, att prioritera, att uppskatta det man har och hur viktigt det var med bra arbetsförhållanden och hyfsade arbetsvillkor. Det var så självklart att det var Socialdemokraterna som gällde så jag minns inte ens att vi behövde diskutera detta. När jag långt senare satt hos goda grannar i ett villakvarter på Gryta och vid en diskussion fick frågan om jag inte skulle gå med i partiet, så fanns det bara ett svar: ”-Ja, varför inte.”

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Socialdemokraterna har en bra ideologi och en bra politik. Jag anser att socialdemokratisk politik leder till mindre klyftor och därmed ett bra samhälle. Det finns bra politik för att komma till rätta med de frågor som väljarna idag ser som de viktigaste. Socialdemokraterna lyssnar på professionen och tillser därmed att de åtgärder som vidtas är beprövade och ger avsedd effekt. Detta gäller både lokalt i Västerås, i region Västmanland och på riksplanet i Sverige. Vi har gjort mycket men vi kan ännu bättre.

facebook Twitter Email