Kontakt

Kontakt/Besöksadress

Socialdemokraterna i Västerås

Stora Gatan 36

722 12 Västerås

E-post: vasteras@socialdemokraterna.se

Personal:

Jacob Höglund, kanslichef

E-post: jacob.hoglund@vasteras.se

Telefon: 0765-19 28 20

Tanja Karppinen, ombudsman.

E-post: tanja.karppinen@socialdemokraterna.se

Telefon: 0702-65 57 40

Arbetarekommunens ordförande

Anna Nikula

E-post: anna.nikula@socialdemokraterna.se 

Telefon: 070-676 17 22

Kommunalråd  i Västerås stad

Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

E-post: staffan.jansson@vasteras.se

Telefon: 070-4653231

Ann-Louise Molin Östling, kommunalråd.

E-post: ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

Telefon: 021-39 00 00

Jonas Cronert, kommunalråd

E-post: jonas.Cronert@vasteras.se

Politiska sekreterare i Västerås stad

Jenny Setterholm, politisk sekreterare.

E-post: jenny.setterholm@vasteras.se

Telefon: 072-085 33 15

Mikael Dimgård, politisk sekreterare.

E-post: mikael.dimgard@vasteras.se

Telefon: 072-143 27 12

Regionråd från Västerås 

Karolina  Myllergård

E-post: karolina.myllergard@regionvastmanland.se

Riksdagsledamot från Västerås 

Lena Johansson.

E-post: lena.johansson@riksdagen.se

 

facebook Twitter Email