Vår styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerås har sedan årsmötet i mars 2022 följande sammansättning:

Anna Nikula, ordförande
anna.nikula@socialdemokraterna.se 

Kjell Henriksson, kassör

Joakim Borg, facklig ledare

Anny Bustos Teljebäck, ledamot

Lena Söderberg, ledamot

Jonas Berglind, ledamot

Linnéa Birgersson, ledamot

Abdullahi Abukar Muddei, ledamot

Josefine Bäckström, ledamot

Anton Tysklind, ersättare

Alexandra Mentzas, ersättare

Daniel Högbacka, ersättare

facebook Twitter Email